Abandon de Familie

Prin Decizia nr. 4/2017, Inalta Curte a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general şi, în consecinţă dispune:

”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal, stabileşte că :

Infracţiunea de abandon de familie săvârşită prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere, instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea mai multor persoane, constituie o infracţiune unică continuă”.