Scopul recursului in casatie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că scopul recursului în casație, raportat la art. 438 C. proc. pen., este de verificare a conformității hotărârilor atacate cu regulile de drept aplicabile, de îndreptare a erorilor de drept comise de curțile de apel, ca instanțe de apel, prin raportare la cazurile de casare expres și limitativ prevăzute de lege. Practic, instanța de casare nu judecă procesul propriu-zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic cauza penală, ci judecă exclusiv dacă din punct de vedere al dreptului hotărârea atacată este corespunzătoare. În speță. solicitarea inculpatului pe calea recursului în casație întemeiat pe arrt. 438 pct. 7 C. proc . pen. (inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) vizează analizarea circumstanțelor comiterii faptei, o reinterpretare a probelor administrate și, pe cale de consecință, a stabilirii formei de vinovăție, ceea ce nu este posibil. (Decizia nr. 186/RC/ din data de 3 mai 2017 pronunțată în recurs în casație de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat și dare de mită)