Conditiile divortului in UE

Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

Există patru cazuri de divorț:

  • divorțul prin consimțământ mutual,
  • divorțul prin acceptarea în principiu a desfacerii căsătoriei sau divorțul acceptat,
  • divorțul pentru alterarea definitivă a legăturii conjugale,
  • divorțul din culpă.

2 Care sunt motivele de divorţ?

  • Divorțul prin consimțământ mutual poate fi solicitat de soți atunci când aceștia se înțeleg cu privire la desfacerea căsătoriei. În acest caz, soții nu au obligația de a face cunoscută cauza divorțului, dar trebuie să prezinte judecătorului spre aprobare un proiect de acord care reglementează consecințele divorțului. Aprobarea este refuzată de judecător numai în cazurile în care interesele copiilor sau ale unuia dintre soți nu sunt protejate suficient. Documentele pot fi redactate de avocat (in cazul cetatenilor romani cu resedinta in strainatate – de avocat din Bucuresti). Prezenta sotilor la instanta nu este obligatorie, daca sunt reprezentati de avocat specializat.
  • Divorțul acceptat poate fi solicitat de către unul dintre soți și acceptat de celălalt soț. Poate fi solicitat si de ambii soți. Spre deosebire de divorțul prin consimțământ mutual, soții acceptă divorțul, dar nu reușesc să convină asupra consecințelor acestuia. Instanței îi revine, așadar, sarcina de a le soluționa cererea. In cazul in care resedinta este in strainatate, sotul poate fi reprezentat prin avocat.
  • Divorțul cauzat de alterarea definitivă a legăturii conjugale poate fi solicitat de către unul dintre soți. In unele cazuri numai dupa încetării vieții comune de doi ani la data introducerii acțiunii de divorț, ceea ce implică o lipsă a coabitării și o dorință de separare. De aceea, sotii cetateni romani, pot solicita ca divortul sa se pronunte in tara de cetatenie, pentru a evita trecerea a doi ani de despartire in fapt. In Romania, nu exista conditia obligatorie a despartirii in fapt, de minim doi ani.
  • Divorțul din culpă poate fi solicitat de către unul dintre soți pentru fapte imputabile celuilalt soț, atunci când faptele respective constituie o încălcare gravă sau repetată a îndatoririlor și obligațiilor care decurg din căsătorie și fac imposibilă continuarea vieții comune.