Divort international in Romania

În cele mai multe ţări, divorţul este pronunţat de un tribunal, iar hotărârea pronunţată dizolvă căsătoria.

Atunci când cuplul are copii, divorţul presupune, pe lângă separarea soţilor, o nouă organizare a relaţiilor fiecăruia cu copiii comuni.

Acesta antrenează, de asemenea, partajul bunurilor deţinute în comun de soţi şi, dacă este cazul, plata unei contribuţii sau a unei pensii alimentare de către un soţ către celălalt sau pentru întreţinerea copiilor.

În Uniunea Europeană, normele permit stabilirea instanţei în faţa căreia trebuie înaintată cererea de divorţ în momentul separării cuplului. Aceste norme sunt utile în special pentru cuplurile formate din persoane de naţionalităţi diferite sau atunci când membrii unui cuplu, de aceeasi nationalitate, au locuit în diferite state membre pe parcursul căsătoriei.

De asemenea, normele permit ca un divorţ pronunţat într-o ţară din Uniunea Europeană să fie mai uşor recunoscut într-un alt stat membru şi să producă efecte în acesta