Excepția de necompetență teritorială. Invocarea ei de instanță

ICCJ a hotărât că invocarea necompetenţei teritoriale relative este la dispoziția pârâtului,si nu a instanței, conform art. 130 alin. (3) C. proc. civ. Conform acestuia necompetenţa de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare. Dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

În speță – acţiune în pretenţii determinată de accidentul rutier produs la data de 17 ianuarie 2017 pe drumul naţional 22A, în apropierea localităţii Topolog, judeţul Tulcea. – Judecătoria Tulcea a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă teritorială, cu încălcarea art. 130 alin. (3) C. proc. civ. De vreme ce fapta ilicită s-a produs în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Tulcea şi că reclamantul a înţeles să învestească această instanţă cu rezolvarea pretenţiilor sale, iar pârâtul nu a invocat excepţia de necompetenţă teritorială, devin incidente dispoziţiile art. 116 C. proc. civ. (Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Decizia 552/2020.